Led-insatser ink. nya kupor i Borås klockor på Vedensgatan

B0rås stad har valt att byta insatser i stora Klockorna på Vedensgatan till Laternix 5900 lumen 3000K tidigare 70 NaH. Montage ca 15 minuter per armatur.