Om oss

Ingemar Johansson har arbetat inom entreprenad i ca 15 år , konsult ca 15 år och och beställare på trafikkontoret i Göteborg 19 år. Ingemar har mycket stor erfarenhet från att utföra projekt från idé till färdig anläggning. Att sätta slutkunden i centrum har alltid varit viktigt i alla projekt som Ingemar varit inblandad i. Som entreprenör har Ingemar erfarenhet som ägare av verksamheten samt att utföra projekt. Som konsult var Ingemar inblandad i många projekt för bla Vägverk och kronan av dessa projekt var Åbromotet som vann vackra vägars pris år 2000. Inom Trafikkontoret var Ingemar ansvarig för tre områden såsom gatubelysning, trafiksignaler och likriktarstationer. Ingemar var pådrivande att införa addaptiv belysning i staden samt kronan på verket var projektet Götaplatsen som fick Svenska ljuspriset 2012.

Urban Lighting Consult AB erbjuder marknadsledande LED armaturer, moduler, kontrollsystem och LED uppgraderingsinsatser från europeiska tillverkare. Vi arbetar tillsammans med Eddalux för att skapa hållbara miljöanpassade belysnings lösningar  till marknaden.

Med överlägsen prestanda erbjuda högkvalitativa, hållbara och innovativa kundanpassade ljus lösningar stöttar vi kunden i projekten från start till mål. Med det lilla företagets unik flexibilitet kan vi erbjuda specifika lösningar, exempelvis avseende LED drivdon, optiska lösningar och styrsystem med mycket korta ledtider.

Som driftspecialist och god produktkunskap kan vi erbjuda arkitekter, belysningsprojekt och slutanvändare professionella kostnadseffektiva lösningar samt även tjänster, inklusive produktutveckling och projektledning. Avseende LED-uppgraderingar erbjuder våra partners en oöverträfflig prestanda!