Retrofit

Tänk hållbart förläng livslängden på befintliga armaturer

I Västerås stad har armaturerna Galaxsie fått nya retrofit insatser från vår leverantör Laternix. En mycket kostnads-, och miljö sparande åtgärd där stadens kulturella kvarter får ett lyft för framtidens hållbara stad.