Upphandling

Upphandling är alltid något som måste göras på ett för alla parter korrekt sätt samt att det är transparant från alla synpunkter. Därför är det viktigt att från början utveckla en plan med beslut samt strategier på kommande affärer.

En viktig del vid upphandling är att följa gällande lagar såsom offentlig upphandling, miljölagstiftning samt olika direktiv som EU ger ut.

Upphandlingsdokument

En upphandling ska normalt bestå av ett förfrågningsunderlag: Vid totalentreprenad AF-T och Rambeskrivning. Vid utförandeentreprenad: AF, Teknisk beskrivning med bilagor samt ritningar. När anbud lämnats och entreprenör utses, upprättas ett avtal mellan två parter med angivna handlingarna enligt förfrågningsunderlag. Anbudet bör alltid lämnas utan reservationer eftersom det då kan förkastas. Entreprenaden bör kontrolleras och besiktas av besiktningsman. Om fel upptäcks efter entreprenaden är slutbesiktad och godkänd samt entreprenören inte är villig att åtgärda felen kan en överbesiktning utföras.

Observera skillnaden vid entreprenader samt vilket ansvar som varje part ansvara för.

Några länkar till  viktiga dokument:

Trafikverket VGU
Energimyndigheten